Gerrit Nijhuis - grondlegger van Nijhuis en Reker architecten te Groningen 1877 - 1987


Gerrit Nijhuis - grondlegger van Nijhuis en Reker architecten te Groningen 1877 - 1987

language :
English English
Nederlands vertaal naar engels
Deutsch Deutsch

Vanaf 7 april t/m 6 juni 2017 vindt een portrettentoonstelling plaats van architect Gerrit Nijhuis in de vm Rijks Luchtvaart School (De Stijl gebouw, 1957), te Eelde.
De organisatie is in handen van de stichting Berlagehuis Usquert. Voor detailinfo zie site www.noordelijkearchitecten.nl
Het boek Nijhuisarchitect is tegen tentoonstellingskorting verkrijgbaar, € 26. Voor toezenden mail auteur/uitgever p.suidman@planet.nl
Architectenboek
110 jaren architectenwerken
Gerrit Nijhuis, Karel Reker, Lammert Reker

Een leesbaar boek voor leek en bouwkunsthistoricus, rijk geïllustreerd, samengesteld voor belangstellenden in historie en bouwgeschiedenis.
De auteur - aanreiker van de nalatenschap van de Noord Nederlandse architecten
Gerrit Nijhuis, Karel Reker en Lammert Reker - vatte hun 110 jaren bouwgeschiedenis samen.

Klik voor bestellen van het boek waarin de werkenadministratie van Gerrit Nijhuis en dat van zijn opvolgers Karel Reker en Lammert Reker op bestellen

Gerrit Nijhuis - grondlegger van Nijhuis en Reker architecten te Groningen 1877 - 1987